YAMAHA - חלמת, תגשים. 36 תשלומים ללא ריבית

TMAX 2305 שקלים חדשים
TRICITY 300 החל מ-2305 שקלים חדשים
XMAX300 944 שקלים חדשים
MT-07 1555 שקלים חדשים
TENERE 700 - 19444 שקלים חדשים
TRACER 700 - 1644 שקלים חדשים
TMAX 2305 שקלים חדשים
TRICITY 300 החל מ-2305 שקלים חדשים
XMAX300 944 שקלים חדשים
MT-07 1555 שקלים חדשים
TENERE 700 - 19444 שקלים חדשים
TRACER 700 - 1644 שקלים חדשים